BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person (t.ex. namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som tel.nr. eller fastighetsbeteckning). Behandling är all slags hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar.
Varför behandlar vi personuppgifter?

Den information och de personuppgifter som Tierpsbyggen samlar in kan behövas i bolagets verksamhet med uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler, för att erbjuda en tjänst eller frivillig aktivitet, eller för att uppfylla lagkrav som bolaget måste följa. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. I vissa fall kan det behövas ett samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte).

Om du använder våra blanketter och webbformulär, kommer det att framgå av en text i direkt anslutning till dessa med vilket lagstöd Tierpsbyggen behandlar dina personuppgifter.

 

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att vara tillgängliga för dem av Tierpsbyggens personal som behöver tillgång till personuppgifterna i sitt arbete. Det kan även vara så att leverantörer och företag eller myndigheter som Tierpsbyggen anlitat för t.ex. teknisk drift och support kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna.

Kommunala bolag omfattas av den s.k. offentlighetsprincipen på samma sätt som myndigheterna, vilket innebär att inkomna handlingar (ansökningar, ärenden, brev, e-post, inlägg på sociala medier etc.) som inte har skydd av sekretesslagstiftningen kommer att lämnas ut på begäran till den som efterfrågar handlingar.

Personer med skyddade personuppgifter bör inte kontakta Tierpsbyggen via mail eller webbaserade formulär och blanketter, utan i stället ta kontakt per telefon eller personligt besök.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Tierpsbyggen bevarar eller gallrar dina personuppgifter enlighet med beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

 

Vad styr behandlingen av personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter ska ske utifrån gällande lagstiftning för området. Personuppgiftslagen ersätts från den 25:e maj 2018 av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordning (EU) 2016/679, med kompletterande lagar. Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.


 Vilka rättigheter har man?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, eller att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att uppgifterna inte behandlas på ett lagenligt sätt. Du kan även, under vissa förhållanden, få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

 

Vem är ansvarig för behandlingen?

Tierpsbyggen är personuppgiftsansvariga för bolagets behandling av dina personuppgifter. Vårt dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd och stöd till bolaget i frågor rörande personuppgiftsbehandling, att bevaka att reglerna följs, och fungera som kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Ombudet nås via Tierps kommuns kundcenter (för kontaktuppgifter till ombudet klicka på denna länk).

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst ser till att du kommer i kontakt med rätt person.

AB Tierpsbyggen
Box 2
815 21 Tierp

Tel: 0293-130 25

Besöksadress:
Centralgatan 17
815 38 Tierp

E-post: info@tierpsbyggen.se

 
 Kontakt

AB Tierpsbyggen
Box 2
815 21 Tierp
Telefon: 0293-130 25

Besöksadress
Centralgatan 17
815 38 TIERP

E-post
info@tierpsbyggen.se

Öppettider

Måndag - Torsdag
09.00-11.30
12.30-15.00

Fredag
09.00-11.30
12.00-13.30

Lunchstängt måndag-torsdag mellan kl 11.30-12.30. Fredag kl 11.30-12.00

© Copyright 2024. All Rights Reserved AB Tierpsbyggen