Styrelse

AB Tierpsbyggen är ett företag ägt av Tierps kommun. Styrelsen för AB Tierpsbyggen är politiskt tillsatt och speglar den politiska sammansättningen i regionfullmäktige.

Den mest grundläggande skillnaden mellan aktiebolag och nämnd får anses vara att arbetet i en bolagsstyrelse är kollektivt till skillnad från nämndarbetet som till sin natur bygger på att det bland ledamöterna finns olika politiska uppfattningar. I aktiebolagets styrelse förväntas man som ledamot arbeta för bolagets bästa och sålunda inte bedriva partipolitik.

”Bolagets bästa” får anses vara att arbeta i enlighet med bolagsordning och i förekommande fall ägardirektiv från kommunfullmäktige.

ur Styrelseboken – en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser, stycke 1.1.2 Nämndledamot – styrelseledamot

Tierps kommun logotyp

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande
Pär Oscarsson (C)

Vice ordförande
Bengt-Olov Eriksson (S)

Styrelseledamöter

Jan Salomonsson (M)

Viktoria Söderling (S)

Jan Jansson (SD)

Styrelsesuppleanter

Andreas Karlberg (KD)

Per Sangert (S)

Alfred Mujambere (L)

Krister Andersson (V)

Joakim Larsson (SD)

Gruppbild av styrelsen för Tierpsbyggen

Kontakt

AB Tierpsbyggen
Box 2
815 21 Tierp
Telefon: 0293-130 25

Besöksadress
Centralgatan 17
815 38 TIERP

E-post
info@tierpsbyggen.se

Öppettider

Måndag - Torsdag
09.00-11.30
12.30-15.00

Fredag
09.00-11.30
12.00-13.30

Lunchstängt måndag-torsdag mellan kl 11.30-12.30. Fredag kl 11.30-12.00

© Copyright 2024. All Rights Reserved AB Tierpsbyggen