Vision

Tierpsbyggen ska göra kommunen mer attraktiv för boende genom att bygga nya bostäder och utveckla och förvalta befintliga bostadsområden med sådana kvaliteter att människor inom och utom kommunen vill flytta in och bo kvar.

Vår vision

Tierpsbyggen ska vara en motor i kommunens utveckling och locka till en ökad inflyttning genom att erbjuda varierade och attraktiva miljöer.

– Tierpsbyggen vill vara en aktivt och drivande aktör, som bidrar till en positiv utveckling i Tierps kommun, genom att skapa varierande och attraktiva boendemiljöer. Varierande och attraktiva boendemiljöer betyder olika för olika människor. Visionen ställer stora krav på att vi alla är lyhörda, tänker och agerar positiv och arbetar nära våra uppdragsgivare.

Våra övergripande mål

Tierpsbyggens övergripande mål avseende fastighetsutveckling är att bygga, och omvandla befintliga bostäder och lokaler, till så många nya attraktiva bostäder som är möjligt och lämpligt samtidigt med att det äldre beståndet hålls attraktivt.

  • god lönsamhet och finansiell stabilitet samt betryggande fastighetsvärden
  • att verka för en effektivare energianvändning och en bättre hushållning med jordens resurser
    samtidigt med bra bostads- och inomhusmiljöer
  • att ha nöjda kunder som mäts genom regelbundna enkäter
  • att ha en personal som lever och lär efter våra värdeord i mötet med varandra, våra kunder och leverantörer
  • att utveckla och behålla långsiktiga, effektiva och affärsmässiga arbetsprocesser

Vår värdegrund

Värdegrundsarbete handlar om en organisations kultur. Värdegrunden finns alltid i alla organisat-ioner men är inte alltid så tydliggjord och kommunicerad via ledningsstrukturen. Grunden för Tierpsbyggens värdegrundsarbete har utarbetats av företagets styrelse, ledning och personal.

Värdeorden lojalitet, ärlighet, respekt och ansvar, LÄRA, ska genomsyra alla verksamheter och alla aktiviteter i företaget.

Brygga med hav vid Karlholm

Kontakt

AB Tierpsbyggen
Box 2
815 21 Tierp
Telefon: 0293-130 25

Besöksadress
Centralgatan 17
815 38 TIERP

E-post
info@tierpsbyggen.se

Öppettider

Måndag - Torsdag
09.00-11.30
12.30-15.00

Fredag
09.00-11.30
12.00-13.30

Lunchstängt måndag-torsdag mellan kl 11.30-12.30. Fredag kl 11.30-12.00

© Copyright 2024. All Rights Reserved AB Tierpsbyggen