Miljö

AB Tierpsbyggen

  • strävar efter att sluta använda fossil energi samt minska den totala energianvändningen
  • strävar efter en effektiv resursanvändning
  • strävar efter att minimera användandet av produkter som kan vara skadliga för hälsa och miljö
  • samverkar med hyresgäster och kommunen för att minska miljöpåverkan och samtidigt bibehålla en god inomhusmiljö
  • förbättrar ständigt ledningssystemet för att minska miljöpåverkan och förebygga förorening
  • strävar efter att minst uppfylla miljölagstiftningen.

 

Miljöarbete

I Tierpsbyggen arbetar vi också aktivt med att minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar och vi är sedan år 2000 certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Image

Kontakt

AB Tierpsbyggen
Box 2
815 21 Tierp
Telefon: 0293-130 25

Besöksadress
Centralgatan 17
815 38 TIERP

E-post
info@tierpsbyggen.se

Öppettider

Måndag - Torsdag
09.00-11.30
12.30-15.00

Fredag
09.00-11.30
12.00-13.30

Lunchstängt måndag-torsdag mellan kl 11.30-12.30. Fredag kl 11.30-12.00

© Copyright 2024. All Rights Reserved AB Tierpsbyggen